Bikarbonatet

År: 2012-

Plats: Stockholm, Hökarängen

Status: Pågående

Program:  ca 100 st hyresrätter

Beställare: Byggvesta

 

Om projektet

Punkthusen längs Saltvägen är ett projekt som knyter an till Hökarängens 50-talsarkitektur samtidigt som det har en stark egen integritet. Fasadernas kulörer är direkt hämtade från den tid då Hökarängen till största del byggdes. Taken är resliga och fyllda med spännande vindsvåningar. Räcken och balkonger har också en typisk 50-tals känsla. Projektet har mottagits väl av både stadsbyggnadskontoret, skönhetsrådet och även bland grannarna under de samråd som hållits. 

 
 
 
Plan 3.jpg

NORMALPLAN