Illustration. Förevisningscenter (Center of Excellence "COE") för hållbar teknik samt familjeboende bestående av kluster av domer sammanlänkade av skärmtak av bambu. Bild och design ( Marcus Hahn )

Illustration. Förevisningscenter (Center of Excellence "COE") för hållbar teknik samt familjeboende bestående av kluster av domer sammanlänkade av skärmtak av bambu. Bild och design ( Marcus Hahn )

G.I.V.E är ett projekt i Gujarat i nordvästra Indien som syftar till att göra det attraktivt för människor att bo kvar på landsbygden.