Gustavsberg_Gatuvy_fix_färdig.jpg
 

Kvarnbergsterrassen

År: 2017 

Plats: Gustavsberg

Status: Förslag, markanvisningstävling

Program: Bostäder och lokaler. Cirka 130 st lägenheter och 28 st radhus.

Beställare: Wästbygg

Landskapsarkitekt: Shira Jacobs, Collective Sublime

 

Vårt förslag i markanvisningstävlingen om Kvarnbergsterrassen på Värmdö. 

Projektet tar sin utgångspunkt i den befintliga byggnadskonsten och miljön vad gäller fasadmaterial och proportioner, samt genom ett omsorgsfullt bevarande av den existerande landskapsbilden och topografin.

Förslaget består av fyra punkthus, två stadsradhus och 28 st radhus.

Gatubyggnadernas fasader och murar domineras av olika tegelsorter med skiftande bränningsgrader och med inslag av det gröna glaserade tegel som återfinns på Gustavsbergs kyrka och byggnader i hamnen. På den förhöjda bottenvåningen ges utrymme för offentlig konst med keramiska plattor eller glaserat tegel, en historisk referens till den offentliga utsmyckning som utvecklades av Gustavsbergs konstnärer på 1950-talet. Konsten är tänkt att integreras i fasadernas estetik och färgskala. Vid entrépartier och fönsteromfattningar finns inslag av varm blank mässing. Balkong- och terrassräcken utförs genomgående av mörkmålat smide.

Terrasshusens materialitet anspelar på Gustavsberg kyrka med en grund i gult och grönt, och stadsradhusens röda tegelsorter knyter an till Runda husets biblioteksfasader. Radhusen får träfasader behandlade med träskyddet Sioo:x, som ger silvergrå kulör, medan fönstren utförs i oljat trä. Radhusen förskjuts från varandra för att öka skuggspelet och variationen. Här underordnar sig husen skogen på Kvarnberget.

Den arkitektoniska grundtanken är en syntes av stadsmässighet – som motiveras av det centrala läget -  och den påtagliga närvaron av befintlig grönska.

 
Gustavsberg_Radhus.jpg
Kvarnbergsterrassen Situationsplan.jpg
Gustavsberg_Flygvy_fix_färdig.jpg