Fredriksen Grindstolpen-8.jpg
 

Grindstolpen

År: 2019

Plats: Tyresö

Status: Färdigställt

Program: Bostadsrätter. 50st lägenheter och
13st radhus

Beställare: RW Bostad

 

Om projektet

Volymen på kvarteret följer förutsättningarna på platsen. Mot Videvägen i söder sänker sig kvarterets volym till tre våningar för att möta villorna i bergsluttningen. Den tredje våningen är delvis indragen mot gatan för att minska volymen mot Videvägen. Här byggs stadsradhus med egen förgård på gatan, innergård på gårdsplan och terrass på plan 3. Stadsradhusens låga skala gör att solen når ner på gården och balkongerna i flerbostadshuset. Den högre volymen mot Tyresövägen fungerar som bullerskärm. Sovrum och balkonger är orienterade mot bullerdämpad södersida. I bottenvåningen mot Tyresövägen ligger lokaler med skyltfönster och högt i tak. Verksamheterna gör att området även hålls levande på dagtid. Huvudentrén till flerbostadshuset är belägen i husets högsta del i gaveln mot väst. En kompletterande entré ligger vid andra gaveln. Infart till garaget sker från Videvägen.

Foto: Anders Fredriksén

 
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg