Förslag på kollelktivbostäder i Södra Ladugårdsängen

Tillsammans med SVEAB och URBIO har vi lämnat in förslaget Kv Kvartett. Ett idébaserat förslag med hög ambitionsnivå. Vi föreslår bland annat  ett multifunktionshus med garage där odling kombineras med bilparkering, ett kollektivboende för studenter, här-, när- och därodling. Vi hoppas kunna förverkliga projektet.