Programarbete startas i Vilbergen

Nu har Norrköpings kommun gett klartecken för att påbörja programarbetet i norra Vilbergen. Som en del i det arbetet kommer vi, kommunen och medborgarna att tillsammans genomföra en medborgardialog där vi tar fram riktlinjer och visioner för framtidens Vilbergen. Ett roligt och utmanande uppdrag tycker vi!