Vinst i Södra Ladugårdsängen i Örebro

Med förslaget Kv. Kvartett vann vi en tomt i Södra Ladugårdsängen tillsamman med SVEAB och Urbio. Vårt förslag utmärkte sig för sina innovativa kollektivbostäder och vårt parkeringshus som vi kallat för "hubben". Vår förhoppning är att realisera en ny typ av studentbostäder som både är billiga att bygga och har sociala kvaliteter som dagens studentbostäder saknar. Bostäder utformade för sociala studenter som hellre bor tillsammans och delar på kök och vardagsrum än sitter ensamma i en liten enhet.