Medborgardialog i Vilbergen

Lars och Ingemar representerade kontoret när stadsbyggnadskontoret i Norrköping arrangerade den första medborgardialogen i Vilbergen för det programarbete som pågår där. Vi hade tur med vädret och fick in många intressanta synpunkter kring "Vilda Bergen" (Vilbergen).