Studiebesök på HUS 24

Tillsammans med Björn på Sveab gjorde vi ett studiebesök på HUS24 för att studera Sveriges första co-living och co-working space för globala startups. Huset ligger mitt i Gamla Stan och här bor och arbetar 12 entreprenörer tätt inpå varandra. Studiebesöket är kopplat till Södra Ladugårdsängen i Örebro där vi ska bygga kollektivbostäder.