Vi gör studiebesök i Norra Djurgårdsstaden

Vi gör ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden på ett av Byggvestas pågående projekt. Vi tror det är bra att besöka byggen och prata med platschefer och byggarbetare, att få höra deras syn på saker och ting för att sedan omsätta dessa kunskaper och erfarenheter i kommande projekt.