Besök på KLH Österrike

Vi tror att massivträ kan vara ett bra material att bygga bostäder med och försöker därför lära oss så mycket vi kan om materialet. Massivträ (Cross Laminated Timber på engelska) är ett relativt nytt material som består av plankor som limmas ihop till element som kan användas som bärande väggar i hus. Att producera en trästomme är bättre ur en koldixodaspekt då till exempel betong släpper ut stora mängder koldixod. I samband med vår studieresa till Österrike så besökte vi massivträfabriken KLH i där vi lärde oss och såg hur massivträelement tillverkas. Fabriken har precis gjort stora investeringar och har ökat sin kapacitet för att möta marknadens behov av massivträ.