Diskussion kring kollektivbostäder i Örebro

Björn från SVEAB Projektutveckling och Lars Backhans besökte en referensgrupp i Örebro för att diskutera utformning av kollektivhus och boendekollektiv i Södra Ladugårdsängen. Mötet var fint ordnat hemma hos Åsa Berge Sandgren. Vi tar till oss alla kloka åsikter och goda idéer som kom fram under mötet.