Bokpresentation

Lars och Ingemar berättar om den kollektivbostadsutredning som gjorts på uppdrag av Boverket.