Bygglov för kvarteret Bikarbonatet, Hökarängen

Saltvagen perspektiv (1).jpg

Bygglov har beviljats för vårt projekt Bikarbonatet i Hökarängen!

Tillsammans med Zin Arkitektur ritar vi fem st punkthus med hyresrätter. I ett av dessa integreras även ett antal LSS-boenden. Färgskala och materialpalett har vi tagit fram med utgångspunkt i den välgestaltade redan befintliga bebyggelsen.

Saltvägen putsprover.jpg