Projektutveckling

År: 2010-pågående

Plats: Stockholm

Status: Markanvisning

Program: Bostäder

 

Om projektet

Markanvisning i Solberga med Wästbygg. Förslaget visar radhus längs Juvelarvägen.