Projektutveckling

År: 2014

Plats: Stockholm

Status: Förslag

Program: Bostäder

 

Om projektet

Projektidé som föreslår 85 lgh fördelat på 5 huskroppar i ett befintligt bostadsområde från 40-talet. Området präglas av tallskog och hällmark. Byggnaderna är, likt övriga hus i närheten, orienterade med gavlarna mot gatan. Detta gör det lätt för människor och djur att röra sig över gårdarnas naturmark mellan de skogspartier som omsluter området.

De föreslagna byggnaderna utförs i ljust tegel och står med ett ben i 40-talsmodernism och ett ben i samtiden.  De kröns av gemensamma växthus som kan nyttjas av de boende. Vi tror dessa kommer bli favoritplatsen för många att ta sitt eftermiddagskaffe! På kvällen glöder de som lyktor i tallskogens mörker.