FRONT PERSPECTIVE.jpg
 

Södra Ladugårdsängen

År: 2015 - pågående

Plats: Örebro

Status: Pågående projekt 

Program: Hyresrätter, parkeringshus och lokaler

Beställare: SVEAB Fastigheter

 

Om projektet

Projektet är en vinst från en markanvisningstävling i Södra Ladugårdsängen i Örebro,  ritat som en mix av hyresrätter och boendekollektiv. Ett gemensamt garage för hela första etappen tar hand om parkeringsbehovet från alla byggherrar vilket gör att inga gårdar behöver underbyggas. 

Nedan ett axplock av bilder från tävlingen och senare.

 
 
Hubben från tävlingsförslaget.

Hubben från tävlingsförslaget.

04 JORDDJUP FÖR GRÖN & BLÅ INFRASTRUKTUR.jpg
 
Boendekollektiv. Vision av det gemensamma vardagsrummet.

Boendekollektiv. Vision av det gemensamma vardagsrummet.

Boendekollektiv kök.

Boendekollektiv kök.