Örebro etapp 2 gårdsperspektiv (1).jpg
 

Södra Ladugårdsängen

År: 2015

Plats: Södra Ladugårdsängen, etapp 2, Örebro

Status: Förslag, markanvisningstävling 

Program: Hyresrätter

Beställare: SVEAB fastigheter

Landskapsarkitekt: Urbio

 

Om projektet

Förslag i markanvisningstävling.

 
Örebro etapp 2 flygfoto (1).jpg