ARKITEKT I STOCKHOLM FÖR ARKITEKTRITADE VILLOR, RADHUS OCH FRITIDSHUS

sjölunda.jpg

Att anlita arkitekt för villa och hus

Det finns mycket att tänka på när man anlitar en arkitekt för att bygga ett hus. Här ger vi tips på vad man bör tänka på.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp i ditt projekt.

Lars Backhans
Arkitekt SAR/MSA
Tel: 070-349 6184

BACKHANS & HAHN ARKITEKTER
Björns Trädgårdsgränd 1
116 21 Stockholm'

Specialritat

Huvudskälet till att ta fram ett hus ritat för just er är att varje plats och projekt har sin unika historia och förutsättningar.

Vi söker enkla och vackra lösningar utifrån de önskemål och behov ni har. Förutom det extravaganta i arkitekturen, som alltid är ett alternativ, kan strävan mot estetiskt harmoniska helheter bli svaret i många situationer där nytt skall möta gammalt, eller där byggnader ska integreras i landskapet. Vi söker en specifik och situationsanpassad arkitektur snarare än allmänna uppfattningar om stil. Vi vill få ut det mesta av varje byggd kvadratmeter och hålla oss inom den yta ni har råd att bygga. Vi hjälper er att konkretisera era tankar och ta fram rumsliga alternativ i ett öppet samtal där alla idéer kommer på bordet. I detta ingår stöd att bedöma hur er budget bäst ska användas och finna nya och ovanliga lösningar.

Förberedelser

För att få ut mesta möjliga av mötet med er arkitekt är det bra att förbereda sig.

visbur2.jpg

Program
Vilka rum, funktioner och fast inredning behöver ni? Desto tydligare ni kan beskriva de rumssamband, rumsstorlekar och utrustning ni önskar er desto längre för det oss vidare i processen. Exempel kan vara antal entréer, sovrum, badrum, liksom önskemål om köksöar och braskaminer, samt uppskattningar av stånglängd för klädkammare, fasta garderober, inbyggda bokhyllor, m.m.

Inspiration
Vilka hus och byggnadsmaterial tilltalas ni av? Det är bra att sammanställa referensbilder av sådant ni gillar då det blir ingång och vägledning om vad ni vill ha.

Juridik
Sök reda på och granska de juridiska krav som påverkar er fastighet. Detta kan t.ex. vara kommunens detaljplan och planbeskrivning som reglera storlek, hushöjd och våningsantal.

Ekonomi
Håll koll på det ekonomiska genom att skaffa er en rimlig bild av aktuella byggkostnader per kvadratmeter och lista samtliga kostnader som ingår i bygget.

Om ni inte på egen hand hinner eller önskar ta dessa steg är vi naturligtvis beredda att möta er där befinner er i processen och påbörja den tillsammans.

Projektskeden

Grindstolpen.jpg

För att göra projektet begripligt är det viktigt att dela upp det i skeden eller etapper. Det ger också er en uppfattning om hur vårt arbete går till.

Kontakt
Boka in ett kostnadsfritt samtal om ert projekt. Med utgångspunkt i detta möte och ritningar, bilder och andra uppgifter ni ger kan vi lämna offert på vårt arbete.

Analys
För att hitta den rätta lösningen är det viktigt för oss att besöka och diskutera den aktuella platsen. De rum och funktioner som ni vill ha med i huset och utemiljön förs in i en beskrivning. Ni får hjälp att undersöka vilka bestämmelser som gäller för er fastighet genom att studera detaljplanen, byggregler m.m. för nybyggnad, tillbyggnad och ev. rivning.

Förstudie & Skiss
Vi testar byggnadens utformning på papper. Vi tittar på olika alternativ och diskuterar utifrån skissförslag i plan och i 3D. Det övergripande målet är att hitta en väl fungerande helhet som kombinerar funktion och estetik. Kostnadsberäkningar för husbygget kan tas fram vid behov.

Bygglov & Myndighetskontakter
Med utgångspunkt i skissarbetet tar vi fram kompletta bygglovshandlingar enligt kommunens krav. Beroende på överenskommelse hjälper vi er med bygglovsblanketter och bygglovsanmälan och tar kontakter med bygglovshandläggare, etc.

Genomförande
Bäst blir det om vi fortsätter samarbetet genom hela projektet. Ett lyckat slutresultat kräver noggranna eftertanke och förberedelse. Vi kan upprätta förfrågningsunderlag så ni kan begära priser från entreprenörer. Vi tar även fram bygghandlingar som entreprenören kan bygga efter. Vi hjälper att i detalj ta ställning till alla val och utföranden samt dokumentera detta med ritningar och beskrivningar.